Meteoradar v Česku

V Česku provozuje meteoradar Český hydrometeorologický ústav. Umístěné jsou na našem území dva meteoradary. První se nachází na vrcholu Praha v Brdech a druhý na vrcholu Skalky u Protivanova na Drahanské vrchovině. Maximální dosah radarů použitých v Česku je přibližně 250 km (potom již data vlivem zakřivení zemského povrchu s tímto typem radaru nelze získávat). Oba radary prošly v roce 2007 a 2015 modernizací.

Umístění meteoradaru na vrcholu Skalky

Vrchol Skalky (nejvyšší bod Drahanské vrchoviny) se nachází na střední Moravě u Protivanova v nadmořské výšce 730 m. Anténa je umístěna ve výšce 37 m nad zemí. Meteoradar je zde umístěn od roku 1995. Automatizovaný digitální meteorologický radiolokátor pochází od firmy Vaisala. Každý rok jsou zde pravidelně dny otevřených dveří, kdy si můžete prohlédnout vybavení věže.

Meteoradar Skalky
Fotografie meteoradaru na vrcholu Skalky, zdroj Wikipedia

Umístění meteoradaru na vrcholu Praha

Vrchol Praha se nachází v Brdech ve středních Čechách v nadmořské výšce 860 m. Anténa je umístěna ve výšce 56 m nad zemí. Meteoradar je zde umístěn od roku 1999. Vyroben byl německou firmou Vaisala.

Meteoradar Praha
Fotografie meteoradaru na vrcholu Praha v Brdech, zdroj In-počasí

Technické parametry

Snímky z českých radarů, které jsou zpracovávané na pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu v Praze Libuši, mají horizontální rozlišení 1x1 km. Vertikální rozlišení činí 0,5 km a radary snímají srážky až do výšky 14 km. Oba radary jsou od společnosti Vaisala a frekvenci mají 5645 MHz (Skalky u Protivanova) a 5630 MHz (Brdy). Průměr radaru je 4,5 metru. Oba radary měří na vlnové délce 5,3 cm a jedná se o dopplerovské radary. Dopplerův mód umožňuje měřit rychlost pohybu srážek. Měření je založeno na skutečnosti, že rozdíl mezi frekvencí vysílaného a odraženého mikrovlnného signálu je přímo úměrný rychlosti pohybu srážek.

Zrušený radar v Praze Libuši

Vůbec první meteorologický radar v české části Československa se pro meteorologické účely začal využívat od konce 60. let 20. století. Na observatoři Praha-Libuš byl meteorologický radar nainstalován v roce 1969 (TESLA RM-2). Od roku 1971 sloužil pro pravidelná manuální měření. Všechny zprávy o naměřených hodnotách se tak zapisovaly ručně - pozorovatel sledoval obrazovku, na které radar vykresloval světlá místa s hustou oblačností, a tento obrázek musel pracovník ručně překreslit. Digitalizace byla v Praze-Libuši dokončena v roce 1992. Později byl radar v Praze Libuši zrušen a radarová věž byla vybudovány na vhodnější lokalitě v Brdech. Radar zde tak fungoval jen mezi lety 1979 a 2000. Signál rušily hlavně vysoké panelové domy na blízkém sídlišti.

Meteoradar Praha Libuš
Pohled na věž v Praze Libuši, kde byl dříve umístěný radar - v horní části věže se nachází i poměrně rozlehlé místnosti, zdroj: Wikipedia

Prohlédněte si informace o tom, kde na webu (on-line) sledovat data z radarů v České republice: prohlížeče radarových dat.

Nápověda

Co znamená bílá barva na meteoradaru?
Stupnice meteoradaru je od modré po zelenou a červenou až k bílé. Právě bílá barva zobrazuje mimořádně vysokou odrazivost, kterou je možné zaznamenat jen pokud jsou v oblaku kroupy. Pokud tedy na radaru uvidíte bílou barvu, jedná se v dané oblasti o krupobití. Více informací